Menu Sluiten

Disclaimer

  • Ondanks de zorg die wij besteden aan de inrichting van onze webshop, kan houseofflame.be niet instaan voor juistheid en volledigheid aangaande de inhoud van de site. Houseofflame.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke vorm van directe- of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van artikelen aangeschaft op houseofflame.be (vanaf nu beschreven als House of Flame). Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van onze webshop of de (on)bereikbaarheid van de webshop.
  • Alle producten worden aangeboden in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden, zonder enige garantie ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel. De op House of Flame aangeboden materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, anders dan de de garantie verstrekt door de vervaardiger van het product (fabrieksgarantie). House of Flame staat niet garant voor enige, door de vervaardiger of andere personen, gedane beweringen aangaande het product.
  • De verkoopovereenkomst is uitsluitend gesloten op het moment dat House of Flame het juiste bedrag (totale productprijs) van de consument heeft ontvangen.
  • House of Flame behoudt zich het recht voor om informatie op deze site, met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder enige kennisgeving door te voeren. 
  • De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze site (teksten en afbeeldingen) berusten uitsluitend bij houseofflame.be heeft het recht ingezonden tekst- en beeldmateriaal in te korten en/of aan te passen.
  • Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot House of Flame berusten uitsluitend bij House of Flame. De inhoud van deze website mag alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van House of Flame, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van de website.